CURS REGISTRES AKÀSHICS

Els Registres Akáshics són una memòria universal de l'existència, un espai multidimensional on s'arxiven totes les experiències de l'ànima incloent tots els coneixements i les experiències de les vides passades, la vida present i les potencialitats futures. Aquest sistema energètic conté totes les potencialitats que l'Ànima posseeix per a la seva evolució en aquesta vida i la seva veritable raó de ser, el sentit de l'existència. Existeix per al plànol individual, planetari i universal amb diferents freqüències vibratòries.

Pòxim CURS, 7 de juliol de 2018

Horari de 9 h a 14 h (aprox.) 5 hores intensives

Preu: 110 €/persona

Galeria
APUNTAT-HI