REGISTRES AKÀSHICS

Els Registres Akáshics són una memòria universal de l'existència, un espai multidimensional on s'arxiven totes les experiències de l'ànima incloent tots els coneixements i les experiències de les vides passades, la vida present i les potencialitats futures. Aquest sistema energètic conté totes les potencialitats que l'Ànima posseeix per a la seva evolució en aquesta vida i la seva veritable raó de ser, el sentit de l'existència. Existeix per al plànol individual, planetari i universal amb diferents freqüències vibratòries.

Les matrícules es deixen obertes fins completar les places de cada curs.

Galeria
APUNTAT-HI