FLORS DE BACH

Les flors de Bach tenen propietats terapèutiques que actuen sobre les emocions, s'orienten a l'alleujament de "l'angoixa mental", al treball d'actituds com el remordiment o la falta de confiança en un mateix, a aprendre a manejar les inquietuds, a equilibrar possibles conflictes amb nosaltres mateixos o amb el nostre entorn, a suavitzar aspectes negatius del nostre caràcter.

Aquest curs es divideix en dos mòduls:

Mòdul 1: Es basa a conèixer les bases del sistema floral del doctor Bach, les agrupacions de les flors segons les emocions (temor, indecisió, falta d'interès, solitud, etc.), informació de cadascuna de les flors i el seu dosatge.

Mòdul 2: Aprofundiment en les diferències dels remeis florals, flors oposades i flors que es complementen, correcta anàlisi de la personalitat de l'usuari, exercicis pràctics.

Continguts:

- El Dr. Bach: la seva filosofia i biografia.
- Els mals de l'ànima.
- Les flors de Bach
- El remei rescati: com i quan utilitzar-ho.
- Preparació de les flors
- Flores de Bach: aplicacions i reaccions.
- Flors oposades i complementàries.
- Actitud del terapeuta.

Objectius:

- Conèixer les principals línies filosòfiques del mètode del Dr. Bach
- Aprendre a diferenciar la subtilesa de cada estat emocional per a una correcta administració de les flors.
- Conèixer les diferents essències florals i la seva aplicació.
- Aprendre els principis bàsics per a un bon dosatge de les essències.
- Practicar i integrar el mètode per a una correcta aplicació.

Formació orientada a terapeutes, educadors/as i persones interessades en teràpies florals.

Les matrícules es deixen obertes fins a completar les places de cada curs.

Galeria

APUNTAT-HI