MASSATGE I TERÀPIES NATURALS PER A NENS I NENES

El tacte és la primera sensació que tenim quan arribem a aquest món. El contacte és un dels pilars més importants en els primers anys de les nostres vides, però també durant el desenvolupament de tota la nostra existència.

El massatge infantil és una constant en les cultures de diferents parts del món. En gairebé tots els llocs s'ha desenvolupat i transmès d'una generació a una altra. Però passant a un altre terreny, el massatge infantil a part d'establir uns llaços afectius i de comunicació de pares a fills, també és una manera de tranquil·litzar-ho, harmonitzar-ho, regular el seu cos i la seva energia i d'enfortir-ho.

Continguts:

- El bebè i el nen: des del físic a l'emocional
- El tacte: aprendre a tocar, a sentir, a interpretar
- Desequilibris més comuns
- Diferents maneres de tractament
- Precaucions i contraindicacions
- Tècniques manuals infantils de tractament
- Aplicació de les diferents tècniques

Objectius:

- Conèixer les principals etapes del desenvolupament emocional i físic de la infància.
- Aprendre a contactar amb la dimensió emocional del bebè, del nen/a a través del massatge: augmentar la seva autoestima.
- Enfortir el vincle pares-fills.
- Aprendre els principals beneficis que obtindrà el nen/a a través del massatge: maduració del sistema neurològic, millora del descans i el somni, millora de la circulació energètica i sanguínia, enfortiment del sistema immunitari, eliminació de toxines, millorar l'expulsió de les secrecions.
- Practicar les diferents tècniques de massatges.

Les matrícules es deixen obertes fins completar les places de cada curs.

Galeria

APUNTAT-HI