DESCODIFICACIÓ NEURO-EMOCIONAL

La descodificació neuro-emocional és una metodologia moderna que es basa en esbrinar i facilitar l'alliberació de les emocions ocultes que no som capaços d'expressar de manera conscient i que es manifesten en la nostra vida mitjançant diferents simptomatologies.

La descodificació neuro-emocional entén la malaltia com una resposta física davant d'una situació estressant, tal i com va dir Carl G. Jung: "Les malalties són l'esforç que fa la naturalesa per a curar l'humà."

El terapeuta en descodificació, utilitzant diferents eines, estimula els recursos que té la pròpia persona en el seu interior. TU TENS LA CLAU.

Visita: 1:30 h a 50 €

Galeria

Demana hora